Gulliver játék logo.jpeg

2014.01.28 - Közlemény a Gulliver Kft. „CS.A.” csődeljárásában tartandó egyezségi tárgyalásról

A Gulliver Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3., cégjegyzékszám: 01-09-897380; adószám: 10653726-2-41) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12. § (1) bekezdése és 17. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatja Hitelezőit.

A Fővárosi Törvényszék a Gulliver Kft. „cs.a.” kérelmére a 23.Cspk.01-13-000089/8. számú végzésével elrendelte a Gulliver Kft. „cs.a.” csődeljárását, amelynek kezdő napja 2014. január 17. napja.

A Gulliver Kft. „cs.a.” ezúton hívja meg a Hitelezőket a Cstv. 17. § (1) bekezdése szerint 2014. március 7. napján 11.00 órai kezdettel, a Társaság székhelyén, a 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. szám C2 épületben tartandó egyezségi tárgyalásra.

A hitelezők a Cstv. 8. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat, valamint a Cstv. 14. §(1) bekezdésében felsorolt iratokat, a tárgyalás előtt a Társaság 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. C2 épület alatti székhelycímén tekinthetik meg előzetes egyeztetés alapján.

Az egyezségi tárgyalásra vonatkozóan az ismert hitelezők a Cstv. 17. § (1) bekezdése alapján külön meghívót kapnak.
A tárgyaláson megjelent hitelezők kötelesek képviseleti jogosultságukat eredeti dokumentumokkal, illetve cégszerűen aláírt meghatalmazással igazolni.

A külföldi székhelyű, illetve külföldi lakóhellyel rendelkező hitelezőket ezúton felhívjuk kézbesítési megbízott megbízására.

 

2014.01.23 – Közlemény a Gulliver Kft. „CS.A.” csődeljárásának megindításáról

A Gulliver Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (székhely: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3., cégjegyzékszám: 01-09-897380; adószám: 10653726-2-41) kérelmére a Fővárosi Törvényszék 23.Cspk.01-13-000089/8. számú végzésével elrendelte a Gulliver Kft. „cs.a.” csődeljárását.

A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének időpontja, azaz 2014. január 17. napja.

A Gulliver Kft. „cs.a.” ezúton felhívja a hitelezőket, hogy a Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a Gulliver Kft. „cs.a.”-val szemben a csődeljárás kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseiket 2014. január 17. napjától számított 30 napon belül, azaz 2014. február 16. napjáig, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseiket 8 munkanapon belül az azokat megalapozó okiratok csatolásával bejelenteni szíveskedjenek postai úton a Fővárosi Törvényszék által kirendelt PARA Gazdasági Tanácsadó Kft. (levelezési cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 7.) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg a Gulliver Kft. „cs.a.” (levelezési cím: 1044 Budapest, Ezred utca 1-3.) részére.

A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot – nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő Hungária Takarékszövetkezetnél vezetett, elkülönített 71800264-16041673-00000000 számú pénzforgalmi számlájára.

A határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére nem kerül sor.